top of page

Polityka prywatności

1 stycznia 2022

Polityka prywatności

biura tłumaczeń
Schindler Language Services

1.

Biuro tłumaczeń SCHINDLER LANGUAGE SERVICES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej również jako „biuro tłumaczeń”), z siedzibą we Wrocławiu, twórca i administrator witryny internetowej schindler-language-services.com (dalej „Witryna”) przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Witryny i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.

2.

Dane osobowe użytkowników Witryny biura tłumaczeń SCHINDLER LANGUAGE SERVICES zawarte w formularzach kontaktowych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Użytkownikom przysługują uprawnienia przyznane im w poszczególnych przepisach RODO.

3.

Dane osobowe użytkowników Witryny zawarte w formularzach kontaktowych przetwarzane będą przez biuro tłumaczeń SCHINDLER LANGUAGE SERVICES wyłącznie w celach realizacji świadczonych usług. Mogą też być przetwarzane w prawnie usprawiedliwionych celach biura tłumaczeń, w tym marketingu bezpośredniego własnych usług. Administratorem danych osobowych jest biuro tłumaczeń SCHINDLER LANGUAGE SERVICES.

4.

Biuro tłumaczeń SCHINDLER LANGUAGE SERVICES nie sprzedaje, nie użycza i nie udostępnia danych osobowych użytkowników Witryny innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez biuro tłumaczeń dane osobowe użytkowników Witryny mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

5.

Biuro tłumaczeń SCHINDLER LANGUAGE SERVICES gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających Witrynę i korzystających z usług świadczonych w ramach Witryny. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Witryną, okresowym analizom statystyki odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu poziomu funkcjonalności stron Witryny. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

6.

Biuro tłumaczeń SCHINDLER LANGUAGE SERVICES stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera użytkownika Witryny. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach Witryny – stosowany jest w celu zachowania parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu jego zalogowania, agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników Witryny, optymalizowaniu emisji reklam w sieci www i usprawniania funkcjonowania Witryny zgodnie z obowiązującymi standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Witryny.

7.

Witryna może zawierać odnośniki/linki do innych stron WWW. Biuro tłumaczeń SCHINDLER LANGUAGE SERVICES nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

8.

Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy Witryny mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: sls@schindler-language-services.com

9.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie Witryny.

bottom of page