09

Zarządzanie
terminologią

 

Na etapie globalnej ekspansji firmy, zarządzanie terminologią to już nie wybór i nie potrzeba – to nagląca konieczność. I najlepszy sposób, aby mówić spójnym głosem zarówno do klienta jak i do własnych współpracowników. Większa produktywność, lepsze zrozumienie specyfiki branży, oszczędności na tłumaczeniach,
to tylko kilka spośród korzyści zarządzania terminologią.

Zarządzanie terminologią to pod każdym względem inwestycja. Wieloletnia. Wynagradzająca. Dochodowa.