top of page

09

Zarządzanie
terminologią

 

Na etapie globalnej ekspansji firmy, zarządzanie terminologią to już nie wybór i nie potrzeba – to nagląca konieczność. I najlepszy sposób, aby mówić spójnym głosem zarówno do klienta jak i do własnych współpracowników. Większa produktywność, lepsze zrozumienie specyfiki branży, oszczędności na tłumaczeniach,
to tylko kilka spośród korzyści zarządzania terminologią.

Zarządzanie terminologią to pod każdym względem inwestycja. Wieloletnia. Wynagradzająca. Dochodowa.
bottom of page