top of page
Zamawiaj tłumaczenia poświadczone, jeśli chcesz wprowadzić swoje dokumenty do obrotu (urzędowego) w kraju i za granicą.

06

Tłumaczenia
przysięgłe

 

Tłumaczenia poświadczone, wykonywane przez tłumaczy przysięgłych, przeznaczone są do sądów, prokuratur, policji, organów administracji publicznej, choć nie tylko. Wierność tłumaczenia, której nie należy mylić z jego dosłownością, ma tutaj szczególne znaczenie.

bottom of page